De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Zij regelen hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

Aanvragen WMO
Als u hulp en ondersteuning nodig heeft kunt u voor een aanvraag terecht bij uw gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente. Hierna volgt een keukentafelgesprek. Het doel van het keukentafel gesprek is om uw situatie in kaart te brengen en te kijken wat voor hulp er nodig is. Het keukentafel gesprek wordt uitgevoerd door een Wmo consulent van uw gemeente.

Stappenplan om hulp en ondersteuning vanuit de Wmo aan te vragen:

Zorg Samen Gelderland biedt individuele begeleiding en dagbesteding vanuit de Wmo:

Individuele begeleiding:
Soms is het moeilijk om structuur en regelmaat in uw dagelijkse bestaan aan te brengen en bent u de regie over uw eigen leven kwijt. Dit kan komen door bijvoorbeeld een chronische fysieke en/of psychische ziekte en/of beperkingen. Met individuele begeleiding krijgt u hulp bij het terugwinnen van overzicht, structuur, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Hierbij gaat het niet om het overnemen van taken, maar erbij helpen. Begeleiding is gericht op het vergroten/ontwikkelen van de zelfredzaamheid van de cliënt. Indien dit niet meer mogelijk is, zal de begeleiding zich richten op het stabiliseren en voorkomen van verdere terugval in de zelfredzaamheid. Begeleiding kan zich richten op zelfstandig wonen, werk, participatie, sociale contacten, sociale vaardigheden, financiën, gezondheid/persoonlijke verzorging, dag invulling/structuur en dergelijke.

Dagbesteding
Als u zich geïsoleerd voelt en in verband met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen niet kunt deelnemen aan sociale activiteiten in uw buurt kunt u misschien in aanmerking komen voor dagbesteding. Zorg Samen Gelderland biedt drie dagen per week dagbesteding waar cliënten aan deel kunnen nemen. Tijdens de dagbesteding worden de cliënten gestimuleerd bij activiteiten betreft educatie en vorming, lichamelijke ontwikkeling, ontmoeting, geheugentraining en het vergroten van de zelfredzaamheid. Indien u niet zelfstandig naar de dagbesteding kunt komen i.v.m. mobiliteitsproblemen kunt u een indicatie voor vervoer bij uw gemeente aanvragen en kan Zorg Samen Gelderland het vervoer heen en terug verzorgen.

Meer informatie?
Wilt u weten hoe Zorg Samen Gelderland te werk gaat? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esra Yalcin (aanspreekpunt Wmo). Daarvoor kunt u bellen naar 0314 – 76 36 44 / 06 15611145 of mailen naar e.yalcin@zorgsamengelderland.nl

Hanzestraat 37, 7006RH

Bel ons direct op

Bel ons direct op

0314 763 644

E-mail

E-mail

info@zorgsamengelderland.nl