WMO is wet maatschappelijke ondersteuning. Als u hulp bij het huishouden, individuele begeleiding of dagopvang wilt. Dan kunt u bij uw gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

Eén van de diensten van Zorg Samen Gelderland, is het aanbieden van huishoudelijke hulp op basis van de wensen en behoeften van de cliënt. Zo biedt Zorg Samen Gelderland ondersteuning en hulp bij het uitvoeren van diverse werkzaamheden in en rondom het huis, die geheel afgestemd wordt op de wensen en de behoeften van de cliënt.

Individuele begeleiding is een-op-een-ondersteuning. Een begeleider geeft u hierbij persoonlijke ondersteuning. U krijgt mogelijk begeleiding bij de volgende activiteiten:

  • De administratie (overzicht krijgen van facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort);
  • Boodschappen doen of bij het bedienen van huishoudelijke apparaten;
  • Woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen);
  • Het indelen van de dag en om dingen te ondernemen;
  • Het leggen van contact met mensen in de omgeving;
  • Het verminderen van gedragsproblemen.

Dagopvang is extra ondersteuning voor cliënten die thuis wonen. Het is een vorm van dagbesteding op onze locatie. Dagopvang ontlast ook uw partner en/of mantelzorger. Bij de dagopvang krijgt u professionele begeleiding en, als dat nodig is, verzorging. U kunt meedoen aan activiteiten die bij u passen.

U kunt een of meer dagen of dagdelen per week naar de dagopvang komen. Onze verzorgende en activiteitenbegeleiders ondersteunen en begeleiden u. Zij begeleiden u bij dagelijkse bezigheden (zoals wassen, koken of een hobby) en bieden u deze aan binnen een vast dagprogramma. De groep bestaat uit ongeveer 10 deelnemers.

Wat kost het?
Afhankelijk van uw situatie valt dagopvang (en vervoer) met ingang van 1 januari 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw situatie. Wij informeren u hier graag over. Neem contact met ons op.

WILT U EEN AFSPRAAK MAKEN?
Wilt u weten hoe Zorg Samen Gelderland te werk gaat? Maak dan nu een afspraak. U kunt ons bereiken op info@zorgsamengelderland.nl of ga naar contact.

Dichterseweg 147, 7006 AD Doetinchem

Bel ons direct op

Bel ons direct op

0314 763 644

E-mail

E-mail

info@zorgsamengelderland.nl