Menu

Aanvraag en kosten

HOE KRIJG IK VERPLEGING EN VERZORGING THUIS

Per 1 januari 2015 is verpleging en verzorging thuis onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft.

AANVRAGEN WMO

Voor een WMO indicatie kunt u terecht bij uw gemeente. U dient een meldformulier in te vullen. Hierna volgt een keukentafelgesprek. Als de aanvraag gehonoreerd wordt kan Zorg Samen Gelderland in overleg met u de zorg inzetten. Voor de WMO geldt een kleine eigen bijdrage. Dit is inkomensafhankelijk.

AANVRAGEN WIJKVERPLEGING

Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Wilt u wijkverpleging ontvangen vanuit Zorg Samen Gelderland? Dan kunt u contact opnemen met Zorg Samen Gelderland. Onze wijkverpleegkundige inventariseert samen met u de zorgbehoefte en regelt vervolgens uw indicatie.

WERKWIJZE

Wordt een zorgaanvraag gehonoreerd en krijgt men een indicatie dan wordt er in samenspraak met de cliënt  en medewerker besproken over hoe, welke zorg en op welke manier deze zorg ingezet  wordt.

Deze medewerker wordt u vaste aanspreekpunt. De afspraken worden geregistreerd in het zorgdossier en samen met u wordt er een zorgleefplan opgesteld om te bepalen op welke wijze en met welke doelstellingen de zorg gestart gaat worden. Het zorgleefplan wordt periodiek met u geëvalueerd en bijgesteld.

MEER INFORMATIE

Onze medewerkers staan u graag te woord. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag van 9:00 – 17:00 telefonisch bereiken op telefoonnummer 0314 – 76 36 44. Tevens hebben wij inloopspreekuren, maandag tot en met vrijdag van 9:00 – 12:00.

WILT U EEN AFSPRAAK MAKEN?

Wilt u weten hoe Zorg Samen Gelderland te werk gaat? Maak dan nu een afspraak. U kunt ons bereiken op info@zorgsamengelderland.nl of ga naar contact.

Ga naar contact