Wat doet een mantelzorger?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Als mantelzorger kiest u hier niet voor, het overkomt u. U geeft om degene die zorg nodig heeft en u zet zich belangeloos in. Zorg Samen Gelderland ziet mantelzorgers als een onmisbare aanvulling op de professionele zorg. Wij weten ook dat mantelzorg veel van u vraagt, want u doet dit naast uw eigen drukke bestaan. Wij willen u daarom zoveel mogelijk ondersteunen.

Hoe kunt u mantelzorg en werk beter combineren?

Er zijn verschillende verlofregelingen waarvan u gebruik kunt maken. Een eerste stap in deze is om uw situatie bespreekbaar te maken met uw werkgever en uw collega’s. Zo begrijpen zij uw situatie beter. Ga daarom eerst met uw werkgever na of u afspraken kunt maken, waarbij uw belangen en die van uw werkgever meewegen. Mogelijk zou u hierdoor op andere tijden of plaatsen kunnen werken.

De verlofregelingen waar u gebruik van kunt maken zijn bijvoorbeeld het kortdurend of langdurend verlof. Sinds 1 juli 2015 kunt u tevens zorgverlof opnemen voor anderen dan uw partner of kind. Bijvoorbeeld voor een vriend, broer of zus.

Mantelzorg tijdelijk over laten nemen

Het kan zijn dat u enkel in uw eigen werk al veel te druk bent om daarnaast de mantelzorg te verlenen. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 8 werknemers werk met mantelzorg combineert en dat zelfs 40% van de werkende mantelzorgers zich zwaarbelast of overbelast voelen. Daarom kunt u regelen dat een ander de zorg die u biedt overneemt. Dat is meestal tijdelijk, maar kan ook structureel zijn. Bijvoorbeeld elke maand een weekend. Een beroepskracht of vrijwilliger neemt de zorg dan over. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd.

Zorg Samen Gelderland ondersteunt u graag als u op zoek bent naar respijtzorg. Sommige respijtzorg is gratis, zoals de hulp van vrijwilligers. Soms kunnen de kosten van respijtzorg vergoed worden via:

  • De Wmo (officieel Wmo 2015) voor zorg thuis;
  • De Wet langdurige zorg (Wlz);
  • Jeugdwet;
  • De aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar;
  • Persoonsgebonden budget.

 

Vrijwilligers

In Nederland werken ongeveer 450.000 zorgvrijwilligers. Deze vrijwilligers geven persoonlijke zorg en ondersteuning aan mensen in kwetsbare situaties. Dit doen zij belangeloos en onbetaald, omdat ze er zelf voor kiezen. Zij verlenen de zorg vaak een-op-een en doen dat op vastgestelde tijden: van een paar uur tot meerdere dagen per week of per maand.

Vormen van vrijwilligerszorg

Zorg Samen Gelderland accepteert verschillende vormen van vrijwilligerszorg, te denken valt aan praktische hulp aan ouderen tot intensieve begeleiding van mensen met een beperking, ziekte of psychische aandoening. In alle gevallen staat het geven van persoonlijke aandacht centraal. Het opereren vanuit onze missie en visie is een pré. Daar komt bij dat voor sommige diensten meer deskundigheid nodig is dan voor andere.

Waarde van zorgvrijwilligers

Zorgvrijwilligers dragen eraan bij dat hun cliënten:

  • hun sociale netwerk en zelfredzaamheid vergroten;
  • minder eenzaam zijn en zich fysiek en mentaal beter voelen;
  • langer thuis kunnen blijven wonen;
  • beter mee kunnen doen aan de samenleving;
  • minder vaak een beroep hoeven doen op familieleden of professionals.

Zorgvrijwilligers zijn dan ook van grote waarde voor de zorg. Zorg Samen Gelderland pleit ervoor dat deze waarde wordt erkend en gewaardeerd.

Contact voor mantelzorgers en vrijwilligers

Als u meer wilt weten over ondersteuning bij mantelzorg, kunt u altijd een afspraak maken met ons voor een adviesgesprek. Ook voor al u vragen over vrijwilligerszorg kunt u bij ons terecht. Samen brengen wij met u de situatie in kaart en wij bekijken wat de mogelijkheden zijn om de situatie te verbeteren, op een manier die bij u past.

Ziet u op tegen het gesprek? Neem dan gerust een familielid, vriend(in) of goede bekende mee.

Hanzestraat 37, 7006RH

Bel ons direct op

Bel ons direct op

0314 763 644

E-mail

E-mail

info@zorgsamengelderland.nl