Klachtenbeleid en procedure Zorg Samen Gelderland

Zorg Samen Gelderland voelt zich verantwoordelijk voor het sociaal beleid van de organisatie en wil daarom een klimaat scheppen waarin alle cliënten, medewerkers en relaties elkaars integriteit respecteren. En wil de kwaliteit binnen de organisatie waarborgen. Op grond van dit uitgangspunt wil zij een regeling voor een klachtenbehandeling instellen welke twee fasen kent:

De organisatie acht het gewenst dat de eerste opvang van de klager/klaagster en de behandeling van de klacht los van elkaar staan.

1. Door de leidinggevende van de organisatie
2. Door de interne klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon

Klachtenfunctionaris binnen de organisatie is mevrouw Leyla Coban – Dilbaz klachten kunnen per mail of per post ingediend worden onder vermelding van de aard van de klacht.

Klacht indienen per email: info@zorgsamengelderland.nl ter attentie van mevrouw Dilek Gurbuz

Per post een klacht indienen kan op het postadres:

Zorg Samen Gelderland
T.a.v. Dilek Gurbuz
Dichterseweg 147
7006 AD Doetinchem

De organisatie streeft ernaar uw klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen en u te informeren over de verdere procedure.
Wij geven u het advies in eerste instantie het probleem en/of klacht te bespreken en op te lossen met uw verzorgende, verpleegkundige, of leidinggevende van de organisatie. De klachtenfunctionaris houdt u bij het indienen van een schriftelijke klacht op de hoogte van de procedure en voortgang en afhandeling geldend binnen de thuiszorgorganisatie.

Hanzestraat 37, 7006RH

Bel ons direct op

Bel ons direct op

0314 763 644

E-mail

E-mail

info@zorgsamengelderland.nl