Het doel van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in relatie tot de doelstelling van de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit twee leden en komt minimaal 6 keer per jaar bijeen.

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn om een bijdrage te leveren.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

Hanzestraat 37, 7006RH

Bel ons direct op

Bel ons direct op

0314 763 644

E-mail

E-mail

info@zorgsamengelderland.nl