Vrijwilligers

In Nederland werken ongeveer 450.000 zorgvrijwilligers. Deze vrijwilligers geven persoonlijke zorg en ondersteuning aan mensen in kwetsbare situaties. Dit doen zij belangeloos en onbetaald, omdat ze er zelf voor kiezen. Zij verlenen de zorg vaak een-op-een en doen dat op vastgestelde tijden: van een paar uur tot meerdere dagen per week of per maand.

Vormen van vrijwilligerszorg

Zorg Samen Gelderland accepteert verschillende vormen van vrijwilligerszorg, te denken valt aan praktische hulp aan ouderen tot intensieve begeleiding van mensen met een beperking, ziekte of psychische aandoening. In alle gevallen staat het geven van persoonlijke aandacht centraal. Het opereren vanuit onze missie en visie is een pré. Daar komt bij dat voor sommige diensten meer deskundigheid nodig is dan voor andere.

Waarde van zorgvrijwilligers

Zorgvrijwilligers dragen eraan bij dat hun cliënten:

  • hun sociale netwerk en zelfredzaamheid vergroten;
  • minder eenzaam zijn en zich fysiek en mentaal beter voelen;
  • langer thuis kunnen blijven wonen;
  • beter mee kunnen doen aan de samenleving;
  • minder vaak een beroep hoeven doen op familieleden of professionals.

Zorgvrijwilligers zijn dan ook van grote waarde voor de zorg. Zorg Samen Gelderland pleit ervoor dat deze waarde wordt erkend en gewaardeerd.

Contact voor mantelzorgers en vrijwilligers

Als u meer wilt weten over ondersteuning bij mantelzorg, kunt u altijd een afspraak maken met ons voor een adviesgesprek. Ook voor al u vragen over vrijwilligerszorg kunt u bij ons terecht. Samen brengen wij met u de situatie in kaart en wij bekijken wat de mogelijkheden zijn om de situatie te verbeteren, op een manier die bij u past.

Ziet u op tegen het gesprek? Neem dan gerust een familielid, vriend(in) of goede bekende mee.

Hanzestraat 37, 7006RH

Bel ons direct op

Bel ons direct op

0314 763 644

E-mail

E-mail

info@zorgsamengelderland.nl